Privacyverklaring                                               

Deze verklaring is van toepassing op alle door Miriam Kerver Tekst & Training geleverde diensten. Miriam Kerver Tekst & Training, gevestigd te Lessinglaan 73 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. De gegevens die wij van je nodig hebben of die noodzakelijk zijn voor de hieronder omschreven doeleinden en die wij in ieder geval en ten minste verwerken, zijn: voorletters en achternaam, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnaam, adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode), telefoonnummer (mobiel of vast), e-mailadres en bankgegevens 

Verwerkt Miriam Kerver Tekst & Training ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Miriam Kerver Tekst & Training verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens persoonsgegevens nodig?

Als je een overeenkomst met ons hebt, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens:

·      om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

·      om diensten bij je te kunnen uitvoeren;

·      als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Miriam Kerver Tekst & Training gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Verstrekken wij jouw gegevens aan derden?

Miriam Kerver Tekst & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je kunt uiteraard altijd jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur hiervoor een gespecificeerd verzoek naar info@miriamkerver.nl.

Heb je nog vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen, via info@miriamkerver.nl