Klachtenprocedure

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Wij vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over onze trainingen en cursussen. Heeft u een klacht? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op. Door klachten te melden stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Miriam Kerver Tekst & Training streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen.

Klachtenprocedure

Miriam Kerver Tekst & Training probeert in alle gevallen direct een oplossing te vinden. De trainer of docent zal klachten en/of opmerkingen zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerken. Mocht dit niet naar wens verlopen of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij Miriam Kerver Tekst & Training.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier op de website. De klacht wordt dan behandeld door Miriam Kerver, eigenaar van Miriam Kerver Tekst & Training. U ontvangt binnen drie dagen een bevestiging van de ontvangst van de klacht. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk en binnen twee weken na ontvangst ervan. In de meeste gevallen neemt de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u op om te overleggen over de verdere stappen.

Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan stellen wij u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte. Wij informeren u dan wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden. Wij registreren alle klachten en opmerkingen en de afhandeling ervan, en bewaren deze gegevens minimaal 2 jaar.